Služby

Knihovna Pod věžičkou Kožlany

Otevřeno:
Úterý 9:00 - 11:30 14:00 - 18:00
Pátek 9:00 - 11:30 14:00 - 17:00

půjčování beletrie, naučné literatury, část dětského fondu, časopisy
automatizovaný výpůjční protokol
meziknihovní výpůjční služba
rezervace knih a časopisů
kopírování
internet
půjčování her, CD nosičů
připojení WiFi

Knihovna U nosu v Základní škole Kožlany

Otevřeno: Pátek 11:45 - 12:15

půjčování dětské beletrie a naučné literatury pro mládež


Knihovna Hedčany, Dřevec a Buček

jsou pobočky městské knihovny. 
Tyto knihovny nemají vlastní knihovní fond. Knihy a časopisy jsou pravidelně dováženy.

Otevřeno pátky ob týden dle rozpisu
Hedčany 17:00 - 17:30
Dřevec 17:45 - 18:45
Buček 19:00 - 20:00