Ceník Služeb

Čtenářský poplatek

dospělí 50,- Kč za rok
děti zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

dle skutečných nákladů (poštovné,kopírování)

Internet

zdarma

Tisk a kopírování

černobílé        3,- Kč / A4

Sankční poplatky

I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 20,- Kč
III. upomínka 30,- Kč
Poplatek za ztrátu nebo zničení dokumentu 50,- Kč + hodnota knihy
náhrada zničeného kódu v knize 15,- Kč
Vystavení ztraceného průkazu s kódem 15,- Kč